Pivní prodejna 2Reklama na ČeskéNápoje.cz

Chce stát postupně zlikvidovat českou hospodu a restauraci?

15. prosinec 2020  České nápoje   komentáře (0)  750 x

Českomoravský svaz minipivovarů se znepokojením sleduje současnou epidemiologickou situaci a způsoby jejího řešení ze strany státu, které přináší postupnou likvidaci českých hospod a restaurací. Protože prodej piva z minipivovarů je odlišný od velkých průmyslových pivovarů, prodávají především sudové, nefiltrované, nepasterované pivo s krátkou trvanlivostí, dotýká se minipivovarů tato situace výrazně více.

Chce stát postupně zlikvidovat českou hospodu a restauraci?Chce stát postupně zlikvidovat českou hospodu a restauraci?

„ČSPaS udává celkový propad výroby piva v letošním roce kolem 10 %, my odhadujeme propad v minipivovarech na nejméně 30 %. Protože většina minipivovarů má vlastní restaurací, kde někteří z nás realizují až 100 % prodeje svého piva, dotýká se nás současná situace, se zavíráním restaurací a zákazy konzumace alkoholu na veřejnosti, vpravdě existenčně,“ říká Jan Šuráň, prezident Českomoravského svazu minipivovarů.

Z interní dotazníkové akce Českomoravského svazu minipivovarů vyplynulo, že na úvěry garantované státem Covid I – III nedosáhl vůbec nikdo, Antivirus je spíš pomoc zaměstnancům než pivovarům a Covid nájem se týkal pouze 20 % minipivovarů. Celkově minipivovary hodnotí pomoc státu jako spíše nedostatečnou, která jim nepomohla (50 %), nebo nedostatečnou (30 %), 10 % neví a jenom 10 % pomohla. Jiná pomoc se, na rozdíl od okolních států, nekonala.

Z průzkumu ministerstva zahraničních věcí (tabulka), vyplývá, že všechny okolní státy svému oboru gastro pomáhaly přímou dotací. Od Slovenska s 10 % loňských tržeb, po Německo 75 % loňských tržeb.

„Přitom má Český stát v rukou velmi přesný nástroj, který si pořídil za naše peníze. Je to EET, z něhož je možné na korunu přesně vyčíst, jaké tržby měl daný podnik před rokem, a kdyby nebyla platnost EET pozastavena, jaké tržby má teď. Rozdíl by jasně ukázal propad daného podniku a stát by se mohl rozhodnout, jakou část propadu způsobeného zavřením či omezením provozu restaurace nahradí. Navrhujeme náhradu 30 % loňských tržeb, při zavření vnitřních prostor restaurace, či při propadu tržeb o 50 a více procent. Stát by navíc velmi přesně věděl, kdo má na pomoc nárok a kdo nikoliv. Zároveň by dopředu věděl, kolik peněz ho bude zavření segmentu gastro stát. Nic z toho stát nepoužil a o přímé podpoře segmentu gastro ani neuvažuje,“ dodává Jan Šuráň.

Navíc je zde minimální spolupráce při zavádění opatření, která by snížila riziko nákazy a přitom umožnila restauracím v omezené míře fungovat (projekt Bezpečná restaurace). S minipivovary se nikdo nebaví. Vydávají se pouze necitlivé zákazy a nařízení, bez konzultace s odborníky v branži.

„Vyzýváme tedy státní orgány, aby použily nástroje, které nás donutily zavést, jako jsou EET a kontrolní hlášení, a konečně zavedly přímou a cílenou podporu segmentu gastro. Pomohou tím nejen restauracím, ale i jejich dodavatelům a potravinářům k zachování pracovních míst a k přežití pestré sítě restaurací a hospůdek,“ doplňuje závěrem Jan Šuráň.

Zdroj: Tisková zpráva

Opatření podpory podnikatelů v reakci na pandemii COVID-19 – srovnání

MZV      27. 11. 2020

 

 

Podpora podniků v reakci na druhou vlnu

Kompenzace pro zaměstnance

Úlevy na daních a pojištění

Náhrady podnikům

Státem garantované půjčky

Německo

ANO: listopadová pomoc, překlenovací pomoc II, kurzabeit

ANO

ANO

ANO

ANO

Polsko

ANO: podpora pro zasažené sektory

ANO

ANO

ANO

ANO

Slovensko

ANO: zvýšení První pomoci pro OSVČ, nově podpora cestovního ruchu, prodloužení příspěvku na nájemné

ANO

?

ANO

ANO

Rakousko

ANO: Fáze II dotace fixních nákladů, nově Náhrada příjmů, Fáze II Bezpečnostní sítě pro podnikatele, upravené kompenzace zaměstnancům

ANO

ANO

ANO

ANO

Česká republika

ANO: Covid nájem I. a II., Kurzarbeit, pomoc OSVČ, odpuštění sociálních a zdravotních plateb

ANO

Omezeně

Ne

ANO

 

Slovensko

 

Opatření

Příjemci

Platnost

Podmínky

Částka

Upravené

První pomoc pro OSVČ

OSVČ

od 13. března

- pokles tržeb nejméně o 20 % NEBO povinnost omezit činnost

- 270 až 810 € podle poklesu tržeb:
- pokles do 40 %: 270 €
- pokles do 60 %: 450 €
- pokles do 80 %: 630 €
- pokles nad 80 %: 810 €

Nové

Podpora cestovního ruchu:
100 mil € (10 na rok 2020)

podniky cestovního ruchu

(gastro, ubytovací služby, zábavní průmysl)

zpětně duben až prosinec

- pokles tržeb o alespoň 40 % meziročně

- náhrada 1,4 až 10 % poklesu tržeb v závislosti na výši poklesu (při 100 % poklesu tržeb nahradí 10 %)

Upravené

První pomoc – kompenzace zaměstnancům

zaměstnavatelé

od 13. března

- zaměstnavatel udrží pracovní místa v případě omezení nebo přerušení činnosti kvůli opatřením

- náhrada mzdy ve výšce až 80 % ušlé mzdy, max 1 100 € NEBO náhrada 270 až 810 € v závislosti na poklesu tržeb (pokud tržby poklesly min o 20 %)

Upravené

Příspěvek na nájemné mimo bydlení:

250 mil €

podnikatelé (fyz. i práv. osoby)

březen až září, nově i pro druhou vlnu

 

- podle dohody nájemce a nájemníka, max 50 % nájemného za období staženého užívání

 

Rakousko

 

Opatření

Příjemci

Platnost

Podmínky

Částka

Upravené

Fixkostenzuschuss Phase II – dotace fixních nákladů, fáze II:

20 mld €

podnikatelé a firmy

od 16. 9. do 30. 6. 2021, žádost možné podat od 23. 11.

- ztráty z prodeje v určeném období nejméně 30 % v důsledku koronakrize, musí podat daňový poradce či jiná pověřená osoba, pokud částka přesáhne 36 000 € a nebude paušální

- náhrada veškerých fixních nákladů na úrovni ztráty tržeb (pokud je ztráta 30 % tržeb, bude nahrazeno 30 % fixních nákladů), max 800 000 € na společnost

Nové

Umsatzersatz – náhrada příjmů

pro firmy zasažené restrikcemi – stravování, hotely, služby, maloobchod

od 3. 11. do 6. 12., žádost od 6. 11. do 15. 12.

- firmy vyjmenované v zákoně, firma nesmí propouštět zaměstnance

- u přímo ovlivněných firem hradí až 80 % tržeb (max 800 000 €) v meziročním porovnání; v případě maloobchodu až 20, 40 nebo 60 % (podle skupiny), min 2300 €

Upravené

Hardship fund (Härtefall-Fonds) fáze II – bezpečnostní síť pro podnikatele:

cca 1 mld €

pouze pro OSVČ a mikropodniky

12 období od 16. března 2020 do 15. března 2021, žádosti se podávají zpětně (fáze I byla pro účely rychlé pomoci do 10. dubna)

- 50 % snížení obratu NEBO neschopnost platit náklady NEBO zasaženi restrikcemi otevření podniku

- vždy 500 € za měsíc, plus náhrada čistého příjmu 80 % nebo 90 % oproti minulému roku v max výši 2000 € za měsíc (tedy max 30 000 € za celé období)

Upravené

Corona-Kurzarbeit ab 1.10.2020 - kompenzace zaměstnancům k říjnu

 

od 1. října (navazuje na kompenzace zaměstnanců do 30. záříú

- zkrácená pracovní doba od 1. října, max 6 měsíců, o 30 až 80 %

- náhrada 80 až 90 % původní mzdy podle výše hrubé mzdy za poslední plně placený měsíc (či tříměsíční průměr)

 

Německo

 

Opatření

Příjemci

Platnost

Podmínky

Částka

Nové

Listopadová pomoc

pro firmy a OSVČ, kteří museli zavřít 2. listopadu či později, a jejich dodavatele (alespoň 80 % příjmu z uzavřených podniků) kvůli restriktivním opatřením

od listopadu, pomoc bude pokračovat v prosinci, dále nejisté

- firma či OSVČ zasažen restriktivními opatřeními,  tržby v listopadu nepřekročí 25 % meziročně; OSVČ mohou ihned žádat bez prověřování až o 5 000 €, pokud nežádali o překlenovací podporu; pokud žádají více nebo již žádali o překlenovací podporu, mohou žádat skrze prověřovací osobu (auditor, právník, daňový poradce)

- proplácí 75 % obratu minulého listopadu NEBO průměrného měsíčního obratu v případě kolísání

Upravené

Překlenovací podpora II

všechny společnosti s alespoň jedním zaměstnancem (včetně NNO), OSVČ, výjimky zde

navazuje na překlenovací pomoc I, pokrývá újmy od září do prosince, žádosti do 31. ledna

- pokles tržeb alespoň o 50 % ve dvou měsících od dubna do srpna oproti měsícům předchozího roku NEBO pokles tržeb alespoň o 30 % v průměru mezi dubnem a srpnem

- pokles prodeje > 70 %: hradí 90 % fixních nákladů;
- pokles prodeje ≥ 50 % a ≤ 70 %: hradí 60 % nákladů;
- pokles prodeje > 30 %: hradí 40 % fixních nákladů (max 50 000 € za měsíc, resp. 200 000 za čtyři měsíce, předchozí práh 15 000 € již neplatí);
- personální náklady hrazeny paušálně – 20 % z fixních nákladů (dříve 10 %)

 

Upravené

Kompenzace zaměstnancům

zaměstnavatelé

max 12 (někdy 24) měsíců, zatím do 31. prosince

- snížení odpracované doby alespoň o 10 % alespoň u 10 % zaměstnanců

 

- až 60 % částky, o kterou poklesl plat (až 67 % v případě rodičů),
- pokud plat poklesl více jako o polovinu, po 4. měsíci kompenzace do výše až 70 % ušlého platu (až 77 % pro rodiče), po 7. měsíci až 80 % (87 % pro rodiče)

 

Sleva na DPH

 

od 07. 2020 do 12. 2020

 

snížení DPH z 19 na 16 %, resp. ze 7 na 5 %

 

Polsko

 

Opatření

Příjemci

Platnost

Podmínky

Částka

Nové

Tarcza Branżowa: sektorový štít (nový balíček pro II. vlnu):
39 mil €

firmy a OSVČ v odvětvích (gastro, zábavní průmysl, fitness, maloobchod)

přijato v říjnu pro říjen, listopad, případné prodloužení

- min 40 % snížení tržeb oproti stejnému měsíci minulého roku

- 1 092 € pro podniky měsíčně na říjen a listopad, odpuštění sociálního pojištění za listopad, odložení platby záloh daně z příjmu o půl roku

 

Kompenzace zaměstnancům

 

od 1. dubna

snížení tržeb nejméně o 15 % v po sobě jdoucích dvou měsících po lednu 2020 v meziročním porovnání NEBO nejméně o 25 % v jakémkoliv měsíci po lednu 2020 v meziročním porovnání

- pro SME náhrada 50 % min mzdy plus SP, pokud snížení tržeb dosáhlo alespoň 30 %; náhrada 70 % min mzdy plus SP při snížení tržeb alespoň o 50 %, náhrada 90 % min mzdy plus SP při snížení tržeb alespoň o 80 %;

- v případě ekonomické nečinnosti: dotace ve výši 50 % minimální mzdy plus sociální pojištění po dobu max tří měsíců;

- v případě snížení odpracované doby mezi 20 až 50 %: dotace až 50 % platu, ale ne více než 40 % platu z předchozího čtvrtletí plus sociální pojištění po dobu max tří měsíců

 

Česká republika

 

Opatření

Příjemci

Platnost

Podmínky

Částka

Upravené

První pomoc pro OSVČ

 

OSVČ

od 13. března do 30. dubna

- zastavení nebo omezení činnosti

- 500,- Kč na den, max. 25 000,- Kč

 

Upravené

Ošetřovné

zaměstnanci

od 1. dubna do 30. června

 

od 1. října do otevření škol

- na děti do 10 let

 

 

- na děti do 10 let

- 80 % vyměřovacího základu mzdy,

 

 

- 70 % vyměřovacího základu mzdy, max. 400,- Kč / den

Upravené

Antivirus A, kurzarbeit

zaměstnavatelé

od 13. března

 

 

od 1. října

- zaměstnavatel udrží pracovní místa v případě omezení nebo přerušení činnosti kvůli opatřením

- náhrada vyplacené mzdy ve výši až

80 %, max. 39 000 Kč)

 

- náhrada vyplacené mzdy + odvody ve výši až 100 %, max. 50 000,- Kč

Upravené

Antivirus B, kurzarbeit

zaměstnavatelé

od 13. 03.

do 31. 12.

- zaměstnavatel udrží pracovní místa v případě omezení nebo přerušení činnosti kvůli opatřením

- náhrada vyplacené mzdy ve výši až

60 %, max. 39 000 Kč)

 

Upravené

Příspěvek na nájemné

 

podnikatelé (fyz. i práv. osoby)

březen až září, nově i pro druhou vlnu

  1. Lockdown

 

 

  1. Lockdown

 

- dohoda nájemce a nájemníka o snížení nájmu o 30 %, 50 % nájemného za 03. – 05. 2020

- bez dohody nájemce a nájemníka,

50 % za 09. – 11. 2020

[Nahoru ↑]

Přidejte se k nám na Facebooku!

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat komentář (0)

Reklama

Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!ČeskéNápoje.cz

Vše co chcete vědět o nápojích, nejen, v České republice...


Magazín ČeskéNápoje.cz je součástí webů skupiny PIVNÍ|INFO
Všechna práva vyhrazena.
Diskusní příspěvky vyjadřují názory čtenářů a redakce ČeskýchNápojů.cz za ně nenese žádnou právní odpovědnost.

Chcete být v obraze? Sledujte nás!


Zprávy v RSS
ČeskéNápoje.cz na Facebooku


Redakce ČeskéNápoje.cz

Posílejte nám Vaše tipy, postřehy a fotografie. Rádi je zveřejníme!

TOPlist