Pivní prodejna 2Reklama na ČeskéNápoje.cz

Chce stát postupně zlikvidovat českou hospodu a restauraci?

15. prosinec 2020  České nápoje   komentáře (0)  1251 x

Českomoravský svaz minipivovarů se znepokojením sleduje současnou epidemiologickou situaci a způsoby jejího řešení ze strany státu, které přináší postupnou likvidaci českých hospod a restaurací. Protože prodej piva z minipivovarů je odlišný od velkých průmyslových pivovarů, prodávají především sudové, nefiltrované, nepasterované pivo s krátkou trvanlivostí, dotýká se minipivovarů tato situace výrazně více.

Chce stát postupně zlikvidovat českou hospodu a restauraci?Chce stát postupně zlikvidovat českou hospodu a restauraci?

„ČSPaS udává celkový propad výroby piva v letošním roce kolem 10 %, my odhadujeme propad v minipivovarech na nejméně 30 %. Protože většina minipivovarů má vlastní restaurací, kde někteří z nás realizují až 100 % prodeje svého piva, dotýká se nás současná situace, se zavíráním restaurací a zákazy konzumace alkoholu na veřejnosti, vpravdě existenčně,“ říká Jan Šuráň, prezident Českomoravského svazu minipivovarů.

Z interní dotazníkové akce Českomoravského svazu minipivovarů vyplynulo, že na úvěry garantované státem Covid I – III nedosáhl vůbec nikdo, Antivirus je spíš pomoc zaměstnancům než pivovarům a Covid nájem se týkal pouze 20 % minipivovarů. Celkově minipivovary hodnotí pomoc státu jako spíše nedostatečnou, která jim nepomohla (50 %), nebo nedostatečnou (30 %), 10 % neví a jenom 10 % pomohla. Jiná pomoc se, na rozdíl od okolních států, nekonala.

Z průzkumu ministerstva zahraničních věcí (tabulka), vyplývá, že všechny okolní státy svému oboru gastro pomáhaly přímou dotací. Od Slovenska s 10 % loňských tržeb, po Německo 75 % loňských tržeb.

„Přitom má Český stát v rukou velmi přesný nástroj, který si pořídil za naše peníze. Je to EET, z něhož je možné na korunu přesně vyčíst, jaké tržby měl daný podnik před rokem, a kdyby nebyla platnost EET pozastavena, jaké tržby má teď. Rozdíl by jasně ukázal propad daného podniku a stát by se mohl rozhodnout, jakou část propadu způsobeného zavřením či omezením provozu restaurace nahradí. Navrhujeme náhradu 30 % loňských tržeb, při zavření vnitřních prostor restaurace, či při propadu tržeb o 50 a více procent. Stát by navíc velmi přesně věděl, kdo má na pomoc nárok a kdo nikoliv. Zároveň by dopředu věděl, kolik peněz ho bude zavření segmentu gastro stát. Nic z toho stát nepoužil a o přímé podpoře segmentu gastro ani neuvažuje,“ dodává Jan Šuráň.

Navíc je zde minimální spolupráce při zavádění opatření, která by snížila riziko nákazy a přitom umožnila restauracím v omezené míře fungovat (projekt Bezpečná restaurace). S minipivovary se nikdo nebaví. Vydávají se pouze necitlivé zákazy a nařízení, bez konzultace s odborníky v branži.

„Vyzýváme tedy státní orgány, aby použily nástroje, které nás donutily zavést, jako jsou EET a kontrolní hlášení, a konečně zavedly přímou a cílenou podporu segmentu gastro. Pomohou tím nejen restauracím, ale i jejich dodavatelům a potravinářům k zachování pracovních míst a k přežití pestré sítě restaurací a hospůdek,“ doplňuje závěrem Jan Šuráň.

Zdroj: Tisková zpráva

Opatření podpory podnikatelů v reakci na pandemii COVID-19 – srovnání

MZV      27. 11. 2020

 

 

Podpora podniků v reakci na druhou vlnu

Kompenzace pro zaměstnance

Úlevy na daních a pojištění

Náhrady podnikům

Státem garantované půjčky

Německo

ANO: listopadová pomoc, překlenovací pomoc II, kurzabeit

ANO

ANO

ANO

ANO

Polsko

ANO: podpora pro zasažené sektory

ANO

ANO

ANO

ANO

Slovensko

ANO: zvýšení První pomoci pro OSVČ, nově podpora cestovního ruchu, prodloužení příspěvku na nájemné

ANO

?

ANO

ANO

Rakousko

ANO: Fáze II dotace fixních nákladů, nově Náhrada příjmů, Fáze II Bezpečnostní sítě pro podnikatele, upravené kompenzace zaměstnancům

ANO

ANO

ANO

ANO

Česká republika

ANO: Covid nájem I. a II., Kurzarbeit, pomoc OSVČ, odpuštění sociálních a zdravotních plateb

ANO

Omezeně

Ne

ANO

 

Slovensko

 

Opatření

Příjemci

Platnost

Podmínky

Částka

Upravené

První pomoc pro OSVČ

OSVČ

od 13. března

- pokles tržeb nejméně o 20 % NEBO povinnost omezit činnost

- 270 až 810 € podle poklesu tržeb:
- pokles do 40 %: 270 €
- pokles do 60 %: 450 €
- pokles do 80 %: 630 €
- pokles nad 80 %: 810 €

Nové

Podpora cestovního ruchu:
100 mil € (10 na rok 2020)

podniky cestovního ruchu

(gastro, ubytovací služby, zábavní průmysl)

zpětně duben až prosinec

- pokles tržeb o alespoň 40 % meziročně

- náhrada 1,4 až 10 % poklesu tržeb v závislosti na výši poklesu (při 100 % poklesu tržeb nahradí 10 %)

Upravené

První pomoc – kompenzace zaměstnancům

zaměstnavatelé

od 13. března

- zaměstnavatel udrží pracovní místa v případě omezení nebo přerušení činnosti kvůli opatřením

- náhrada mzdy ve výšce až 80 % ušlé mzdy, max 1 100 € NEBO náhrada 270 až 810 € v závislosti na poklesu tržeb (pokud tržby poklesly min o 20 %)

Upravené

Příspěvek na nájemné mimo bydlení:

250 mil €

podnikatelé (fyz. i práv. osoby)

březen až září, nově i pro druhou vlnu

 

- podle dohody nájemce a nájemníka, max 50 % nájemného za období staženého užívání

 

Rakousko

 

Opatření

Příjemci

Platnost

Podmínky

Částka

Upravené

Fixkostenzuschuss Phase II – dotace fixních nákladů, fáze II:

20 mld €

podnikatelé a firmy

od 16. 9. do 30. 6. 2021, žádost možné podat od 23. 11.

- ztráty z prodeje v určeném období nejméně 30 % v důsledku koronakrize, musí podat daňový poradce či jiná pověřená osoba, pokud částka přesáhne 36 000 € a nebude paušální

- náhrada veškerých fixních nákladů na úrovni ztráty tržeb (pokud je ztráta 30 % tržeb, bude nahrazeno 30 % fixních nákladů), max 800 000 € na společnost

Nové

Umsatzersatz – náhrada příjmů

pro firmy zasažené restrikcemi – stravování, hotely, služby, maloobchod

od 3. 11. do 6. 12., žádost od 6. 11. do 15. 12.

- firmy vyjmenované v zákoně, firma nesmí propouštět zaměstnance

- u přímo ovlivněných firem hradí až 80 % tržeb (max 800 000 €) v meziročním porovnání; v případě maloobchodu až 20, 40 nebo 60 % (podle skupiny), min 2300 €

Upravené

Hardship fund (Härtefall-Fonds) fáze II – bezpečnostní síť pro podnikatele:

cca 1 mld €

pouze pro OSVČ a mikropodniky

12 období od 16. března 2020 do 15. března 2021, žádosti se podávají zpětně (fáze I byla pro účely rychlé pomoci do 10. dubna)

- 50 % snížení obratu NEBO neschopnost platit náklady NEBO zasaženi restrikcemi otevření podniku

- vždy 500 € za měsíc, plus náhrada čistého příjmu 80 % nebo 90 % oproti minulému roku v max výši 2000 € za měsíc (tedy max 30 000 € za celé období)

Upravené

Corona-Kurzarbeit ab 1.10.2020 - kompenzace zaměstnancům k říjnu

 

od 1. října (navazuje na kompenzace zaměstnanců do 30. záříú

- zkrácená pracovní doba od 1. října, max 6 měsíců, o 30 až 80 %

- náhrada 80 až 90 % původní mzdy podle výše hrubé mzdy za poslední plně placený měsíc (či tříměsíční průměr)

 

Německo

 

Opatření

Příjemci

Platnost

Podmínky

Částka

Nové

Listopadová pomoc

pro firmy a OSVČ, kteří museli zavřít 2. listopadu či později, a jejich dodavatele (alespoň 80 % příjmu z uzavřených podniků) kvůli restriktivním opatřením

od listopadu, pomoc bude pokračovat v prosinci, dále nejisté

- firma či OSVČ zasažen restriktivními opatřeními,  tržby v listopadu nepřekročí 25 % meziročně; OSVČ mohou ihned žádat bez prověřování až o 5 000 €, pokud nežádali o překlenovací podporu; pokud žádají více nebo již žádali o překlenovací podporu, mohou žádat skrze prověřovací osobu (auditor, právník, daňový poradce)

- proplácí 75 % obratu minulého listopadu NEBO průměrného měsíčního obratu v případě kolísání

Upravené

Překlenovací podpora II

všechny společnosti s alespoň jedním zaměstnancem (včetně NNO), OSVČ, výjimky zde

navazuje na překlenovací pomoc I, pokrývá újmy od září do prosince, žádosti do 31. ledna

- pokles tržeb alespoň o 50 % ve dvou měsících od dubna do srpna oproti měsícům předchozího roku NEBO pokles tržeb alespoň o 30 % v průměru mezi dubnem a srpnem

- pokles prodeje > 70 %: hradí 90 % fixních nákladů;
- pokles prodeje ≥ 50 % a ≤ 70 %: hradí 60 % nákladů;
- pokles prodeje > 30 %: hradí 40 % fixních nákladů (max 50 000 € za měsíc, resp. 200 000 za čtyři měsíce, předchozí práh 15 000 € již neplatí);
- personální náklady hrazeny paušálně – 20 % z fixních nákladů (dříve 10 %)

 

Upravené

Kompenzace zaměstnancům

zaměstnavatelé

max 12 (někdy 24) měsíců, zatím do 31. prosince

- snížení odpracované doby alespoň o 10 % alespoň u 10 % zaměstnanců

 

- až 60 % částky, o kterou poklesl plat (až 67 % v případě rodičů),
- pokud plat poklesl více jako o polovinu, po 4. měsíci kompenzace do výše až 70 % ušlého platu (až 77 % pro rodiče), po 7. měsíci až 80 % (87 % pro rodiče)

 

Sleva na DPH

 

od 07. 2020 do 12. 2020

 

snížení DPH z 19 na 16 %, resp. ze 7 na 5 %

 

Polsko

 

Opatření

Příjemci

Platnost

Podmínky

Částka

Nové

Tarcza Branżowa: sektorový štít (nový balíček pro II. vlnu):
39 mil €

firmy a OSVČ v odvětvích (gastro, zábavní průmysl, fitness, maloobchod)

přijato v říjnu pro říjen, listopad, případné prodloužení

- min 40 % snížení tržeb oproti stejnému měsíci minulého roku

- 1 092 € pro podniky měsíčně na říjen a listopad, odpuštění sociálního pojištění za listopad, odložení platby záloh daně z příjmu o půl roku

 

Kompenzace zaměstnancům

 

od 1. dubna

snížení tržeb nejméně o 15 % v po sobě jdoucích dvou měsících po lednu 2020 v meziročním porovnání NEBO nejméně o 25 % v jakémkoliv měsíci po lednu 2020 v meziročním porovnání

- pro SME náhrada 50 % min mzdy plus SP, pokud snížení tržeb dosáhlo alespoň 30 %; náhrada 70 % min mzdy plus SP při snížení tržeb alespoň o 50 %, náhrada 90 % min mzdy plus SP při snížení tržeb alespoň o 80 %;

- v případě ekonomické nečinnosti: dotace ve výši 50 % minimální mzdy plus sociální pojištění po dobu max tří měsíců;

- v případě snížení odpracované doby mezi 20 až 50 %: dotace až 50 % platu, ale ne více než 40 % platu z předchozího čtvrtletí plus sociální pojištění po dobu max tří měsíců

 

Česká republika

 

Opatření

Příjemci

Platnost

Podmínky

Částka

Upravené

První pomoc pro OSVČ

 

OSVČ

od 13. března do 30. dubna

- zastavení nebo omezení činnosti

- 500,- Kč na den, max. 25 000,- Kč

 

Upravené

Ošetřovné

zaměstnanci

od 1. dubna do 30. června

 

od 1. října do otevření škol

- na děti do 10 let

 

 

- na děti do 10 let

- 80 % vyměřovacího základu mzdy,

 

 

- 70 % vyměřovacího základu mzdy, max. 400,- Kč / den

Upravené

Antivirus A, kurzarbeit

zaměstnavatelé

od 13. března

 

 

od 1. října

- zaměstnavatel udrží pracovní místa v případě omezení nebo přerušení činnosti kvůli opatřením

- náhrada vyplacené mzdy ve výši až

80 %, max. 39 000 Kč)

 

- náhrada vyplacené mzdy + odvody ve výši až 100 %, max. 50 000,- Kč

Upravené

Antivirus B, kurzarbeit

zaměstnavatelé

od 13. 03.

do 31. 12.

- zaměstnavatel udrží pracovní místa v případě omezení nebo přerušení činnosti kvůli opatřením

- náhrada vyplacené mzdy ve výši až

60 %, max. 39 000 Kč)

 

Upravené

Příspěvek na nájemné

 

podnikatelé (fyz. i práv. osoby)

březen až září, nově i pro druhou vlnu

  1. Lockdown

 

 

  1. Lockdown

 

- dohoda nájemce a nájemníka o snížení nájmu o 30 %, 50 % nájemného za 03. – 05. 2020

- bez dohody nájemce a nájemníka,

50 % za 09. – 11. 2020

[Nahoru ↑]

Pidejte se k nm na Facebooku!

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat komentář (0)

Reklama

Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!ČeskéNápoje.cz

Vše co chcete vědět o nápojích, nejen, v České republice...


Magazín ČeskéNápoje.cz je součástí webů skupiny PIVNÍ|INFO
Všechna práva vyhrazena.
Diskusní příspěvky vyjadřují názory čtenářů a redakce ČeskýchNápojů.cz za ně nenese žádnou právní odpovědnost.

Chcete být v obraze? Sledujte nás!


Zprávy v RSS
ČeskéNápoje.cz na Facebooku


Redakce ČeskéNápoje.cz

Posílejte nám Vaše tipy, postřehy a fotografie. Rádi je zveřejníme!

TOPlist